MEMBERS

机构设置

Presidente:
         Jing Wei Xi

Segretario generale :
         Nie Yanfeng
Vice - Presidente :
         Lau Kar Leung

         impavido cui

         cheng yu

Consigliere speciale :
wang baoxi Vice - presidente del Associazione dei artisti cinesi  ,vice- presidente della calligrafi cinesi Associazione   Wang Jifeng
Liu Xiaomin
Fu Guoyong
vice-Segretario generale :
Zhao Guo -bin
Shui- Cheng Lee


News center  ( Ufficio internet) :
direttore :
Zhang
Vice Direttore :
Lizi Yu Liu
Editor :
Wong Hei Yude Lang
giornalista
:
Yude Lang Zhang Liang Li Yousheng

Dipartimento
Generale :
Il Ministro :
Wang Jihua
Il Vice Ministro :
 zhang yu zhao lianyou

Commissario :
Tang Sidi

Dipartimento di Pianificazione
:
Il Ministro :
Xiao Wu

Il Vice Ministro :
Luan Xiao Ze Qiu Lisheng
Commissario :
Wu Li


Dipartimento di Art Research
:

Presidente :
Madrid tesoro
Vice Presidente :
Zheng Xiaofeng

impavido cui
ricercatore :
Feng Zhonghua
Sun Xiaogang
Wu Jianzhong
canzone
Pi in
Ricercatore Invitato :
Li Zhili
Li Hui YiQingdao , Cina Branch :
Presidente :
primario
Vice Presidente :
Egli Li Gao Feng Li
Commissario :
detto di zero

Zibo , Shandong , Cina Branch :

Presidente :
Yu Hao

Vice Presidente :
Yeo A Baichuan

Commissario :
Hua Qianxu